Lisa của BlackPink chính thức trở thành gương mặt đại diện cho...

Lisa của BlackPink chính thức trở thành gương mặt đại diện cho sản phẩm mới của ViVo

153