Tags ông Phillip Nguyễn (Phó Tổng Giám đốc) và đại diện SM là ông Lee Sooman (Người sáng lập & Chủ tịch Hội đồng quản trị)

Tag: ông Phillip Nguyễn (Phó Tổng Giám đốc) và đại diện SM là ông Lee Sooman (Người sáng lập & Chủ tịch Hội đồng quản trị)

Đại gia đình của SNSD, Super Junior, EXO hợp tác cùng...

(SaoZone.net) - Tập đoàn SM Entertainment và Tập đoàn Imex Pan Pacific kí kết biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược Vừa qua, ngày...

Movies