Bất ngờ xuất hiện ‘bản sao’ nàng Dương Mịch tại Việt Nam

Bất ngờ xuất hiện ‘bản sao’ nàng Dương Mịch tại Việt Nam

1746
0
(SaoZone.net) - Gia Hân 6 tuổi, sinh sống tại Nghệ An. Một bản sao đầy xuất thần của nàng tiểu Dương Mịch trong thần thái, dáng vẻ của cô bé Gia Hân
(SaoZone.net) - Gia Hân 6 tuổi, sinh sống tại Nghệ An. Một bản sao đầy xuất thần của nàng tiểu Dương Mịch trong thần thái, dáng vẻ của cô bé Gia Hân