Minh Hằng đu dây, lộn nhào làm vedette tại tuần lễ thời trang 2019