Tags Funtoon

Tag: Funtoon

Vi phạm bản quyền, ứng dụng đọc truyện funtoon bị gỡ...

(SaoZone.net) - Cụ thể, hôm 14/9 vừa qua Google đã xoá ứng dụng Funtoon ra khỏi Google Play. Ngay sau đó ngày 15/9, đến...

Movies