Ngọc Trình va Ông Bầu bị bỏ rơi giữa tiệc họp báo phim hạ cuối tình đầu